Mail: info@verhoeven.info
Telefoon: 0418-637280

WKA verklaring

De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) is een wet die er voor zorgt, dat indien een onderaannemer geen loonbelasting of premie volkverzekering/werknemersverzekering afdraagt, de hoofdaannemer hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Ook indien er een keten van aannemers wordt gevormd, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van doorverhuur, is elke aannemer verantwoordelijk voor alle onderliggende ketenen.

WKA Verklaring