Mail: info@verhoeven.info
Telefoon: 0418-637280

Berm- en slootonderhoud

Voor het bijhouden van de bermen en sloten belt u met Gebr. Verhoeven. Bij dit soort werk is het juiste materieel noodzakelijk. Van oudsher zijn we gespecialiseerd in het onderhoud van watergangen, waterpartijen, dijken  en bermen en hebben daarvoor alles in huis. Wij bezitten een omvangrijk machinepark zodat wij iedere situatie het hoofd kunnen bieden. Denk daarbij aan maaiboten, mini- en midigravers met maaikorven, tractoren met klepelmaaiers, eco-maaiers -eventueel met afvoerband-, tractoren en kranen met maaikorven.

Onze tractoren met klepelmaaier of ecomaaier kunnen voorzien worden van een afzuigsysteem. Voor het verzamelen van het maaisel beschikken we over eigen acrobaten, zwadharken en harken aan de lange arm. Na het verzamelen kan het maaisel worden geperst in eigen rollenpersen zodat ook het meteen getransporteerd kan worden om voor duurzame doeleinden ingezet te worden.
 

Bel Gebr. Verhoeven als u hulp nodig hebt bij:

  • Maaien van bermen en sloten m.b.v. klepelmaaier, ecomaaier, schijvenmaaier of bosmaaier
  • Maaikorven van sloten en waterpartijen
  • Maaien van waterpartijen en vijvers door onze maaiboot
  • Verzamelen van het maaisel met zwadhark of met onze maaiboot
  • ​Persen van het maaisel met rollenpers
  • Afvoeren van het geperste materiaal


Bent u op zoek naar naar een partij voor onderhoud van sloten en bermen?

Neem contact met ons op