Mail: info@verhoeven.info
Telefoon: 0418-637280

Visie, missie en strategie

Visie

In de markt van de GWW, groen- en cultuurtechniek geven opdrachtgevers steeds meer werkzaamheden volledig uit handen, waarbij kwaliteit, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen steeds belangrijker worden.

Het aangenomen werk neemt steeds meer toe, maar daarnaast blijft er behoefte aan regiewerkzaamheden.
In een verruimde arbeidsmarkt blijft het een uitdaging om aan goede vakmensen te komen.


Missie

Gebr. Verhoeven is specialist op het gebied van de GWW, groen- en cultuurtechniek en wil een duurzame klantrelatie opbouwen en onderhouden. Daarbij onderscheiden we ons op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen.

Door de inzet van goede vakmensen, het toepassen van nieuwe technieken, milieuverantwoord en veilig ondernemen en het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen willen we een financieel gezonde onderneming opbouwen dat vooruitlopend is in de GWW branche.

Gebr. Verhoeven hecht veel waarde aan een langdurige vertrouwensrelatie, een goede naam, betrouwheid en respect, waarbij het nakomen van afspraken centraal staat. Uiteraard staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel.


Strategie

Kwaliteitsbeleid
Vanuit een klantgerichte houding is het kwaliteitsbeleid erop gericht om klanten een totaalpakket aan diensten en producten aan te bieden. Dit pakket moet aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten als aan wet- en regelgeving voldoen. Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening moeten leiden tot het verhogen van de klanttevredenheid. Om dit te bereiken worden de processen binnen onze organisatie onder beheerste omstandigheden uitgevoerd en bewaakt. Wij stellen hiertoe middelen beschikbaar en streven naar het continu verbeteren van ons Integraal Management Systeem.

Arbo- en VGM-beleid
Het beleid is gericht op het creëren van goede werkomstandigheden, zodat de prestaties van het bedrijf en de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Daarbij richten wij ons op een veilige werkomgeving voor zowel eigen medewerkers als personeel van onderaannemers.

Ook vinden wij het belangrijk dat schade aan mens, materieel en milieu zoveel mogelijk voorkomen wordt en de kwaliteit van onze diensten en producten gewaarborgd is. 

Stilstand is achteruitgang en daarom streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.