Mail: info@verhoeven.info
Telefoon: 0418-637280

Groenvoorziening

Of het nu gaat om plantsoenen, parken of bermen. Gebr. Verhoeven heeft een ruime ervaring in advies, realisatie en beheer van groenprojecten. Voor onze opdrachtgevers is het van belang dat we ons werk uitvoeren conform ecologische beheerplannen, de Flora- en faunawet (FFW) en natuurtoetsen.

Onze zogenaamde groene werkzaamheden strekken zich uit van aanleg- tot onderhoudswerkzaamheden. Door de specifieke aandacht en uitgebreide kennis beschikt de opdrachtgever over een partij waar hij de regie aan over kan laten. 
 

Kunnen wij u helpen met uw groenvoorziening?

Neem contact met ons op